ADUNAREA GENERALA A FRFK

CONVOCATOR

LA ADUNAREA GENERALA A F.R.F.K.

Prin majoritatea simpla, Biroul Federal al F.R.F.K convoaca Adunarea Generala Ordinara, in

conformitate cu art. 26 (Anexa nr. 1) din Statutul F.R.F.K.

Adunarea Generala va avea loc pe data de 20.03.2021, ora 10:00, la sediul FUNDATIEI PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI din str.Calea Serban Voda nr.213, sector 4, Bucuresti, si va avea urmatoarea ordine de zi:

  1. Alocutiunea presedintelui.
  2. Desemnare persoanei care va intocmi procesul verbal.
  3. Acordarea de statut de membru  al FRFK pentru cluburile noi afiliate
  4. Raportul biroului federal pe 2020.
  5. Raportul asupra executiei bugetare 2020.
  6. Raportul comisiei de cenzori.
  7. Aprobarea calendarului 2021
  8. Bugetul de venituri si cheltuieli
  9. Alegeri prin vot secret pentru functia de: Presedinte, Vicepresedinte, Secretar general

  In caz de neintrunire a cvorumului necesar, Adunarea Generala se reconvoaca in conformitate cu art. 28 din Statut, la data de 20.03.2021 ora 12.30

Adresele de sustinere a candidaturilor pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar general se vor transmite pana in data de 14.03.2021, orele 20.00, pe adresa de e-mail: info@frfk.ro 

                 Reprezentantii cluburilor membre FRFK, prezenti la Adunarea Generala, vor avea asupra lor delegatia  de reprezentare   intocmita conform modelelor.

                Cu deosebita consideratie,

Biroul Federal, prin Presedinte Adrian Dejanu