CAMPIONATUL NATIONAL de FREESTYLE Kick

Federaţia Română de Freestyle Kickboxing, Asociația Club Sportiv Jissen Do şi Asociația Club Sportiv Kyodai au deosebita plăcere şi onoare de a vă invita să participaţi la Campionatul Național de Freestyle Kickboxing – Proba Freestyle Kick.

Comitetul de organizare face eforturi deosebite pentru a vă oferi cele mai bune condiţii de întrecere, aşteptând cu nerăbdare să întâmpine un număr cât mai mare de sportivi la acest eveniment sportiv.

Cu stimă şi consideraţie,
Preşedinte,
Adrian DEJANU

A. Informații generale

Organizatori:
Federaţia Română de Freestyle Kickboxing – Tel: 0786.288.666
Asociația Club Sportiv Shin Do – Tel: 0744335353

Data: Sămbătă, 25 Mai 2019

Locația: Buzau Sala Sporturilor Romeo Iamandi

B. Regulament

1. Participanți:
Structurile sportive cu C.I.S. eliberat de M.T.S., afiliate la Federaţia Română de Freestyle Kickboxing şi cu taxele plătite pe anul 2019.
Pot participa sportivi legitimaţi, cu gradele acordate de către Federaţia Română de Freestyle Kickboxing. Este număr nelimitat de sportivi / categorie / club.
Acte obligatorii: legitimatie sportiv, asigurare medicala, viza medicala sportivă, declaratie pe propria raspundere (pentru adulti), declaratie din partea parintilor/ tutorelui (pentru minori), buletin/certificate de naștere.
Gradele vor fi achitate în contul federaţiei până la data înscrierii în competiţie iar sportivii vor fi validaţi de către biroul federal și Înscriere. Pentru a evita eventualele neclarităţi rugăm preşedinţii cluburilor să trimită dovada plăţii şi tabelul cu sportivii promovaţi în grad, pentru a putea fi validați în sistemul online, pe adresa info@frfk.ro.
La probele de echipe juniori, masculin şi feminin, echipa este formată din 5 (minim 3) sportivi pe categorie și trebuie să fie conform categoriei de vârstă la care este înscrisă echipa.

2. Probele de concurs: Freestyle Kic7

NOTĂ: În cazul în care sunt înscriși doar 2 sportivi per categorie, se comasează categoria la categoria urmatoare.

3. Echipamentul sportivilor:
Echipamentul de protectie are rolul de a proteja sportivii, din acest motiv rugăm antrenorii să respecte urmatoarele cerințe:
• Echipamentul oficial este cel omologat şi aprobat de FRFK, WAKO, ISKA, WTKA.
• Echipamentul fiecărui sportiv va fi verificat de un arbitru desemnat la intrarea acestuia pe suprafaţa de competiţie.
• Echipamentul trebuie sa fie adecvat pentru varsta si dimensiunile sportivilui.
• Echipamentul defect, reparat cu improvizatii nu este acceptat.
Echipamentul de protecție Ring – Freestyle K1: cască, proteză dentară, bandaje pumni, manuși 10 Oz, protecție inghinală, protecție sâni (pentru fete), tibiere.
Echipementul de protecție Tatami – Freestyle Semi, Light, Kick, K1 Light: cască, proteză dentară, bandaje pumni, manuși 10 Oz/ manuși Semi, protecție inghinală, protecție sâni (pentru fete), tibiere, botoșei.

4. Contestații:
Se fac pe baza regulamentului de arbitraj. În cazul contestaţiei, antrenorul trebuie să prezinte taxa de contestație şi să completeze formularul de contestaţie pe loc, la masa Juriului President a suprafeței/ ringului respectiv, în maxim 5 minute de la terminarea întâlnirii/meciului în cauză.

5. Cântarul
Cântărirea oficială a sportivilor va fi făcută vineri, 24.05.2019.
La cantarul oficial, antrenorul/ delegatul clubului va avea în posesie pentru fiecare sportiv înscris în concurs urmatoarele: legitimație/ carnet de sportiv vizat, asigurare medicală, viză medicală sportivă, certificat de naștere/buletin, taxa de participare.
Sportivii care la cântar depăşesc limita de greutate au la dispoziţie 1 oră (doar în ziua de vineri) de la primul cântar oficial pentru a confirma categoria. Dacă la al doilea cântar oficial, vinerea, sportivii nu se încadreză în categoria la care au fost înscrişi, aceştia vor descalificați.
Dacă la cantarul oficial greutatea sau vârsta sportivilor vor fi mai mari fața de cele din fișa de înscriere, aceștia vor fi descalificați, iar taxa de competiție va fi achitată.
Este responsabilitatea antrenorului să verifice informațiile sportivilor săi!

NOTA: IN TIMPUL COMPETITIEI NU ESTE ADMISĂ DEPĂŞIREA LIMITEI MAXIME A CATEGORIEI!

C. Înscriere:
Inscrierea se face online la https://www.sportdata.org/multicombat/set-online/welcome_main.php?active_menu=home

Antrenorul/instructorul/delegatul este răspunzător pentru înscrierea corectă a echipei sale la acestă competiție.

1. Componența echipelor:
Fiecare delegaţie poate fi alcătuită din:
•1 conducător delegaţie
•1 sau mai mulți antrenori și / sau instructori (licentiati FRFK)
•sportivi competitori – copii, juniori şi seniori (masculin şi feminin)
•1 sau mai mulți arbitri acreditaţi.

Sportivii vor avea acces la suprafaţa de concurs doar însoţiţi de un instructor sau antrenor de Freestyle Kickboxing, pe baza cardului, fiind echipaţi în culoarea colţului, cu 2 minute înainte de începerea meciului, conform grilelor de concurs.
Nu se acceptă la suprafață de luptă sau în jurul acesteia alți sportivi, membri ai delegației sau sustinători. În caz contrar sportivul poate fi depunctat sau descalificat.

2. Modificări:
•Se acceptă doar modificările pe grile (eventuale erori apărute la introducerea sportivilor în sistem), prin semnalarea acestora pe email la adresa info@frfk.ro
•După data limită de verificare (22.05.2019, ora 21h00), nu se mai accepta nici o modificare.
Tragerile la sorţi vor fi efectuate electronic în sistem online de către domnul Secretar Federal STOIAN Demis Constantin în data de marți, 23.05.2019 la ora 22h00. Orice nelămurire legată de tragerea la sorti se va dezbate la ședința tehnică, după înscrierea cluburilor.

3. Cluburi eligibile pentru participare
Înscrierea sportivilor, arbitrilor, instructorilor în competiţie se va face DOAR online, fiecare conducător de delegație primind în prealabil acces pe bază de utilizator și parolă la sistemul electronic de înscriere.
Înscrierea se va face de către 1 antrenor / instructor de la clubul respectiv. Antrenorul / instructorul va verifica fişele de înscriere în competiţie scoase din sistemul online (https://www.sportdata.org/multicombat/set-online/welcome_main.php?active_menu=home), fişele de legitimare, tabelele centralizatoare şi carnetele de legitimare completate și cu pozele lipite, puse în ordinea înscrierii sportivilor pe fişe şi va achita taxele de competiţie.
Vor fi verificate legitimările care trebuie să conţină: viza anuală de sportiv, viză medicală eliberată de policlinica sportivă nu mai veche de 3 luni, gradul sportivului care trebuie să coincidă cu cel înregistrat la Federaţie în sistemul online.
În cazul noilor legitimări, acestea vor prezentate conform cerinţelor concursurilor anterioare. Fiecare club va avea tabelul nominal care va cuprinde toţi sportivii ce urmează a fi legitimaţi. Toate tipurile de fişe pot fi găsite pe pagina web a federaţiei. Orice omisiune a acestora nu permite înscrierea sportivilor în cauză în concurs.
Orice litigiu se va lămuri cu secretarul federal și directorul de concurs.

Notă:
•Conducătorii delegaţiilor au obligaţia ca la înscrierea în competiţie conform programului să prezinte tabelul cu sportivii legitimati
•La categoria oficiali, pentru poziţiile antrenor sau instructor, nu pot fi înscrise persoane ce nu deţin această calitate.

4. Data limită:
Înscrierea în sistemul online se va face până luni, 17.05.2019, ora 24:00. După aceast termen, sistemul va bloca automat procesul de înscriere și nu se vor mai putea face modificări. Operarea înscrierilor în sistemul online poate lua un timp considerabil, ținând cont de numărul de persoane înscrise, sunt necesare încărcări de date si de fotografii pentru fiecare persoană înscrisă. NU VĂ BAZAȚI PE ULTIMA ZI!!!

Cluburile vor solicita cazarea pentru arbitri (conform numărului de sportivi înscriși) până în data de 10.05.2019 pe adresa: info@frfk.ro. Arbitrii care nu și-au făcut rezervarea până la această dată își vor suporta cheltuielile de cazare și masă. Persoana de contact: 0744335353.

4. Taxe de participare:
•taxă de participare sportiv la toate probele: 60 lei / sportiv (indiferent la câte probe concurează)
•În situația în care sunt cluburi care nu au achitat taxele anuale și doresc să participe la campionat, trebuie să achite taxele prezentate pe pagina www.frfk.ro
•Cluburile participante trebuie sã asigure: 1 arbitru / club pentru cluburile care au între 1 până la 10 sportivi, 2 arbitri pentru cluburile care au între 11 până la 20 sportivi și 3 arbitri pentru cluburile care au peste 20 de sportivi.

Toate taxele vor fi facturate după tragerea la sorți online în data de 23.05.2019 iar cluburile vor fi obligate să achite sumele stabilite pentru sportivii înscriși (se achită sumele chiar și pentru spotivii retrași după data de 23.05.2019)
.
SUMELE NU SUNT RETURNABILE.

Pentru factură, vă rugăm să ne transmiteți datele de facturare ale organizație: denumire completă, CIF, adresă, numele delagatului cu datele din buletin.

5. Arbitraj:
Cluburile vor solicita cazarea pentru arbitri (conform numărului de sportivi înscrişi) până în data de 10.05.2019. Arbitrii care nu și-au făcut rezervarea până la această dată își vor suporta cheltuielile de cazare și masă.
Arbitri au obligaţia să participe la şedinţa de arbitraj – vineri 24.05.2019, ÎN COSTUM DE ARBITRU, aproximativ orele 20h00. Cei care nu sunt prezenţi la sedinţa de arbitraj, vor fi excluşi de pe lista arbitrilor şi vor pierde drepturile de cazare.
Arbitri vor avea ţinuta regulamentară de arbitru FRFK. Cei care nu au ţinută regulamentară vor fi excluşi, pierzându-şi drepturile de arbitraj (cazare, plată). Arbitrii acceptaţi sunt cei de pe lista arbitrilor acreditaţi şi validaţi de Federaţia Română de Freestyle Kickboxing, actualizată pe anul 2019, după Stagiul de la București, din 10 martie 2019. Comportamentul arbitrilor, prestaţia şi remuneraţia acestora vor fi analizate de către membri Comitetului Executiv de Arbitraj și Directorul de Arbitraj, dl. Ionut Bratu.
În cazul în care numărul de arbitri înscriși de cluburi este mai mare decât numărul necesar de arbitri, selecția acestora se va face de către Directorul de Arbitraj, urmând să fie comunicată lista cluburilor până la data de 23.05.2019.

6. Antrenori:
Antrenorii trebuie să fie îmbrăcaţi în trening, pantofi sport şi să aibă prosop și apă.
Numai o singură persoană (antrenor / instructor) are voie să însoţească sportivul la spaţiul de luptă. Antrenorii cluburilor sportive vor desemna un instructor secund pentru a merge cu sportivul în cazul în care doi sportivi de la acelaşi club participă simultan la concurs.

D. Altele
1. Recompense
Recompense pentru fiecare categorie de greutate şi sex, după cum urmează:
•Sportivii vor fi premiaţi cu diplome şi medalii pentru locurile I, II şi III potrivit regulamantului;
•Se vor acorda Trofee pentru cluburile participante

2. Control doping
Federaţia Română de Freestyle Kickboxing va solicita antrenorilor să se prezinte cu sportivii la control doping conform solicitărilor ANAD.

3. Cazare
Vom cere oferta de cazare hotelurilor din zona pentru cluburile care solicitante.
Rezervarile se fac de către fiecare club în parte.

4. Alte informații
La festivitatea de premiere, sportivi sunt obligati să poarte încăltăminte sport si trening.
Programul de concurs va fi postat pe site și comunicat cluburilor cel mai târziu în data de 23.05.2019.
https://www.sportdata.org/multicombat/set-online/welcome_main.php?active_menu=home
Înscrierea cluburilor la competiție și cântarul sportivilor se vor face pe bază de programare, urmând să fie consulate cluburile asupra orei sosirii în vederea stabilirii programului.

Informații suplimentare:
Președinte F.R.F.K. Adrian Dejanu – 0722.312.769
Director Competiție Marian Anghel – 0726.427.399