CONVOCATOR LA ADUNAREA GENERALA FRFK 2016

Către:
Cluburile Sportive afiliate la Federatia Romana de Freestyle Kickboxing
CONVOCATOR
LA ADUNAREA GENERALA A F.R.F.K.

Prin majoritatea simpla, Biroul Federal al F.R.F.K convoaca Adunarea Generala Ordinara, in conformitate cu art. 26 din Statutul F.R.F.K.
Adunarea Generala va avea loc pe data de 12.02.2016, ora 15:00, la Complex AQUA MAX din strada Unirii Nord, Buzau (dupa XXL), si va avea urmatoarea ordine de zi:

 1. Alocutiunea presedintelui.
 2. Desemnare persoanei care va intocmi procesul verbal
 3. Raportul biroului executiv pe 2015
 4. Raportul asupra executiei bugetare 2015
 5. Raportul comisiei de cenzori
 6. Aprobare calendarului 2016
 7. Modificarea Statutului conform documentelor atasate
 8. Modificarea conditilor de a candida la functiile de presedinte, vicepresedinti si primvicepresedinte
 9. Aprobarea deplasarii lotului FRFK la toate campionatele internationale prinse in calendar (WKA/WTKA; europenele ISKA);
 10. Diverse

  În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, Adunarea Generală se reconvoacă în conformitate cu art. 28 din Statut, la data de 12.02.2016 ora 17.30

  Delegatii prezenti la Adunarea Generala vor avea asupra lor o delegatie de reprezentare si stampila.

  Cu deosebita consideratie,
  Biroul Federal,
  Prin presedinte Adrian Dejanu