Adunare Generală a membrilor FRFK

Prin prezenta, vă anunțăm că sambata, 7 februarie 2015, ora 15, este convocată Adunarea Generală a membrilor FRFK, care va avea loc la sediul FRFK din str. Lespezi nr. 6, sector 5, București, cu următoarea :

ORDINE DE ZI :
1. Aprobarea calendarului competitional;
2. Schimbarea statutului;
3. Abrobarea taxelor si cotizatiilor;
4. Diverse.

In lipsă de cvorum Adunarea Generală a FRFK este reconvocată în data de luni, 28 februarie 2015, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele supuse discutiei si aprobării în cadrul Adunării Generale pot fi consultate la sediul FRFK, începand cu data de 24 ianuarie 2015.

Membrii sau reprezentanții acestora sunt rugați să se prezinte cu ștampila clubului și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.